Assessorament

 

Oferim un assessorament integral del patrimoni financer fonamentat en el màxim coneixement de les expectatives i necessitats personals de cada client.

Els nostres clients són les persones o famílies, no les seves inversions. Per això els ajudem a dissenyar un pla financer que s'adapti a les seves circumstàncies personals i familiars.

Per ajudar-los a dissenyar l'estratègia que millor s'adapti a les seves necessitats i objectiu necessitem de la seva col·laboració.


Quins són els seus objectius?

Per què inverteix? Tenir clares les raons i els objectius de la inversió és crític per tenir èxit en el pla financer i ens permetrà ajudar-los en el disseny de l’estratègia financera, tant pels objectiu de curt termini, com pels de llarg termini.


Quina és la seva actitud davant les inversions?

La sensibilitat respecte al risc i les seves expectatives de rendibilitat en permetran establir el seu nivell de risc òptim.

 

El nostre servei d’assessorament, Ginvest Advice,  està centrat amb:

- Visió Global: Agreguem el seu patrimoni en una sola foto per facilitar el control i seguiment. La seva cartera d'inversions es més que la suma de producte i entitats. Analitzem i seguim l'evolució del conjunt de les seves inversions.


- Anàlisi i seguiment: Realitzem un anàlisi exhaustiu de la distribució d'actius que millor s'adapti a les seves necessitats, i li proposem els ajustament necessaris en cada moment.


- Independència y Transparència: Evitem el conflicte d'interès en la selecció de producte i en la construcció de la cartera proposada.

 

 “La planificació a llarg termini no es pensar en decisions futures, sinó en el futur de les decisions presents” . Peter Drucker