Fons d'Inversió

Des de la plena independència en la presa de decisions i com a conseqüència de la necessitat de donar cobertura a un segment de clients on la gestió individualitzada no seria eficaç en costos, neix el projecte per gestionar Institucions d'Inversió Colectiva. En aquests vehicles d'inversió volem  reflectir els més de 20 anys d'experiència del nostre equip en la gestió i assessorament institucional.

Entenem que qualsevol procés exitós d'inversió ha de centrar-se en aspectes metodològics aplicats amb rigor i disciplina,  evitant caure en la improvisació subjacent a la suposada capacitat de "predir" la direcció dels mercats.

Els Fons i SICAV's gestionats per Ginvest pretenen traslladar tota la metodologia a qualsevol inversor, independentment del seu import, amb un objectiu clar i, sobretot, una comunicació transparent i explicativa.

 

  des-19 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ginvest GPS FI              
Conservative Selection 0,00% 6,07%          
Balanced Selection 0,26% 11,16%          
Dynamic Selection 0,55% 14,05%          
Long Term Equity Selection 1,66% 20,86%          
               
Gestion Boutique FI              
Ginvest Mediterraneo Ahorro -0,01% 6,63% -5,61% 2,89% 2,53% 1,36%  
Ginvest SMART 0,19% 11,70% -8,01% 7,15% 2,63% 2,93% 2,79%
               
Adquantid SICAV SIF              
Penguin Global Fund -0,06% 9,99% -9,16% 4,04% 1,69% 2,82% 4,07%
European Top Ideas Equity 1,57% 23,54% -19,06% 12,87%      
               
SICAV's              
Ginvest Multiactivo Flexible SICAV 0,09% 8,20% -6,66% 3,16% 1,60%    
Ceretania de Inversiones SICAV 0,13% 8,50% -7,77% 4,49% 1,33%    
Profitalia SICAV 1,19% 16,40% -8,66% 10,30% 2,12% 9,30% 7,31%