European Top Ideas Equity

RV Europa

 

Inverteix en una cartera concentrada de companyies europees (30-40 valors). El fons sempre està 100% invertit i no es fa "market timing". 

 

ISIN: LU1322878569