Ginvest SMART

RV Mixta Internacional

 

Fons assessorat per Ginvest AM.

És un fons mixte de renda variable amb vocació global. L'exposició a la renda variable serà d'entre el 40%-60%, amb un escenari central del 50%.

El fons té un objectiu de rendibilitat de Euribor 12m + 450 punts bàsics amb una volatilitat mitja inferior al 10%.

És adequat per clients amb un perfil moderat i un horitzó temporal recomanat de 5 anys.

 

ISIN: ES0116831035