Balanced Selection

 

És un fons mixte de renda variable amb vocació global. L'exposició a la renda variable serà d'entre el 45%-55%, amb un escenari central del 50%.

El fons té un objectiu (no garantit) de rendibilitat de Euribor 12m + 450 punts bàsics amb una volatilitat mitja inferior al 10%.

És adequat per clients amb un perfil moderat i un horitzó temporal recomanat de 5 anys.

 

ISIN: ES0125424004