Conservative Selection

 

És un fons mixte de renda fixe amb vocació global. L'exposició a la renda variable serà d'entre el 15%-25%, amb un escenari central del 20%.

El fons té un objectiu (no garantit) de rendibilitat de Euribor 12m + 250 punts bàsics amb una volatilitat mitja inferior al 5%.

És adequat per clients amb un perfil conservador i un horitzó temporal recomanat de 3 anys.

 

ISIN: ES0125424012