Dynamic Selection

 

És un fons mixte de renda variable amb vocació global. L'exposició a la renda variable serà d'entre el 65%-75%, amb un escenari central del 70%.

El fons té un objectiu (no garantit) de rendibilitat de Euribor 12m + 600 punts bàsics amb una volatilitat mitja inferior al 15%.

És adequat per clients amb un perfil dinàmic i un horitzó temporal recomanat de 7 anys.

 

ISIN: ES0125424020