Long Term Equity Selection

 

És un fons de renda variable amb vocació global. L'exposició a la renda variable serà d'entre el 80%-100%, amb un escenari central del 90%.

El fons té un objectiu (no garantit) de rendibilitat de Euribor 12m + 800 punts bàsics amb una volatilitat mitja inferior al 20%.

És adequat per clients amb un perfil arriscat i un horitzó temporal mínim de 7 anys.

 

ISIN: ES0125424038