Ginvest Multiactivo Flexible

RV Mixta Internacional

 

Es una SICAV multi actiu amb vocació global i una exposició màxima a la renda variable del 35%, amb un escenari central del 20%.

L'objectiu de rendibilitat de la SICAV es situa en Euribor 12m + 350 punts bàsics i una volatilitat mitja inferior al 7%.

Es adequada per inversors de perfil conservador amb un horitzó temporal recomanat de 4 anys.

 

ISIN: ES0167236035