Profitalia

Global

 

Es una SICAV multi actiu amb vocació global i una exposició màxima a la renda variable del 90%, amb un escenari central del 75%.

L'objectiu de rendibilitat de la SICAV es situa en Euribor 12m + 600 punts bàsics i una volatilitat mitja inferior al 15%.

Es adequada per inversors de perfil dinàmic amb un horitzó temporal mínim de 5 anys.

 

ISIN: ES0176214031