Gestió

 

Oferim un servei de gestió discrecional de carteres per aquells clients que volen delegar la pressa de decisions de la seva cartera d'inversions.

Per això construïm carteres basades en els següents pilars:

 

Assignació d'Actius:

Ens centrem en el disseny de la cartera que maximitzi la relació rendibilitat/risc dels nostres clients en l'horitzó temporal de la inversió.

Per això es important definir l’estratègia i definir un “benchmark” per mesurar les nostres decisions.

Un cop definida la nostra estratègia ja podem crear el mapa de riscos o GPS de la inversió que ens permetrà visualitzar el camí futur de les nostres inversions.

  

 

Definició Tàctica:

Una vegada definida l’estratègia establim els límits a les decisions de tipus tàctic. Són aquelles decisions implementades dins de cada cartera en determinats períodes temporals, basades en les condicions de mercat i l'entorn econòmic d cada moment. A la pràctica, això suposo, que dins de les carteres podrem incrementar o reduir el pes de qualsevol actiu en funció de la nostra visió de mercat.

A Ginvest ens auto-limitem per evitar “POSIBLES DESASTRES”

  

 

 

Selecció d'Actius:

Els bons gestors poden, freqüentment, obtenir rendibilitats millors que els seus índexs de referencia, però també poden obtenir retorns pitjors que la gestió passiva. Això significa que el procés de selecció de gestors es crític.

A Ginvest utilitzem tècniques quantitatives i qualitatives per seleccionar els fons que composen la cartera.

Els criteris de selecció tenen en compte: