Francesc Domínguez Masdeu, DIRECTOR DE RISCOS

Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona. També disposa dels títols d'Analista Financer Europeu (CEFA) i de "Certified International Investment Analyst" (CIIA). A més ha cursat el Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers de Barcelona (IEF).

Ha treballat en diverses entitats financeres com BBVA i Banc de Sabadell, realitzant diferents tasques en els departaments de Gestió d'Actius.

 

francesc.dominguez@ginvest.es