Mireia Masferrer Font, DIRECTORA DE BACK OFFICE

Disposa del Grau en Comptabilitat i Finances per la Universitat de Girona.

 

mireia.masferrer@ginvest.es